Je baan verliezen door je ziekte

Je baan verliezen door je ziekte

Het college voor de rechten van de mens heeft zich hierover gebogen. Wat was namelijk het geval? Een inkoper planner, in dienst van Medico-Care, kreeg lymfeklierkanker. Kort daarna kreeg hij van zijn werkgever te horen dat zijn contract niet werd verlengd vanwege de gevolgen van zijn ziekte. Volgens zijn werkgevers kon niet beoordeeld worden of de man geschikt was voor de functie van Quality manager (een functie die hem in het vooruitzicht was gesteld). Verder stelde de firma dat zij vervangingskosten voor de duur van zijn afwezigheid niet konden dragen.

Daar ging het college voor de rechten van de mens niet akkoord

Zij stellen dat de redenen voor het niet verlengen van zijn contract direct te maken hebben met de chronische ziekte van de man. Daarom stelde het college dat hier sprake was van discriminatie door het contract niet te verlengen. Er was sprake van verboden onderscheid op grond van chronische ziekte of handicap.

Het is verboden onderscheid te maken

“Ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel b, WGBH/CZ, in samenhang met artikel 1 WGBH/CZ, is het verboden onderscheid te maken op grond van handicap of chronische ziekte bij het aangaan van een arbeidsverhouding.”

Altijd naar behoren gefunctioneerd

“Toen verzoeker zich op 6 maart 2014 had ziek gemeld, kreeg hij te horen dat zijn ziekte zijn functie niet in gevaar bracht en dat hij paste in de toekomstplannen van verweerster. Deze opmerking en het feit dat verzoeker altijd naar behoren had gefunctioneerd en nimmer een negatieve beoordeling had gehad of in een functioneringsgesprek op zijn functioneren is aangesproken, hadden verzoeker het vertrouwen gegeven dat zijn arbeidsovereenkomst per 2 juni 2014 verlengd zou worden.

Door de omstandigheid dat hij ziek was geworden

Tijdens het huisbezoek op 24 maart 2014 vertelde verweerster verzoeker echter dat zij de arbeidsovereenkomst vanwege zijn ziekte niet voort zou zetten. Daarbij gaf zij aan dat het besluit geen verband hield met zijn functioneren, maar met de ongelukkige omstandigheid dat hij ziek was geworden.”

Als je de volledige uitspraak wil lezen kun je hier klikken

Het stuk verteld niet of de werkgever een boete heeft gehad, of de werknemer alsnog een nieuw contract aanbieden. Ik verwacht dat het de eerste optie is. Na zo’n zaak zijn de arbeidsverhoudingen meestal zodanig verstoord, dat samenwerking onmogelijk wordt.

Geluk

Deze man had eigenlijk geluk , want de werkgever was eerlijk en dus aanspreekbaar. Ik ben alleen bang dat het gevolg is dat deze werkgever in een volgend geval zoekt naar argumenten die niet strafbaar zijn.

Maar ik ben bang dat de meeste mensen met een tijdelijk contract en die ziek worden, toch ontslagen kunnen worden. Als werkgever moet je andere argumentatie bedenken en dan kan de uitspraak gelden dat er geen sprake is van discriminatie. Zie daarvoor de uitspraak van het college in maart 2015.

Als je een tijdelijk contract hebt en plotseling ziek wordt, loont het daarom altijd om uit te zoeken wat je rechten zijn. Zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Maar wat hebben wij daaraan?

Als je solliciteert, mag de werkgever niet discrimineren. Maar dan is er altijd wel een andere reden om je af te wijzen.

Heb je een tijdelijk contract, dan zal het college voor de rechten van de mens soms in jouw voordeel oordelen. Maar of je baan daarmee behouden is, is nog maar de vraag.

Waarschijnlijk zal de werkgever jou een schadevergoeding moeten betalen. Dat zal je niet helpen bij verder sollicitaties, als je potentiele werkgever de uitspraak ergens vindt.

Kortom: zo’n uitspraak is fijn voor de individuele werknemer, maar een wassen neus voor sollicitanten met een handicap. Sterker nog, misschien zelfs een nadeel als dergelijke zaken veel in de publiciteit komen.

 

 

 

 


Meer weten? Bel 06-40033537 voor een vrijblijvende (telefonische)afspraak.
Mail naar info@strongpeople.nl voor vragen.